Ochrona zabytków archeologicznych odkrytych w związku z realizacją inwestycji budowlanych

Nr ewidencyjny: P/17/074
Data publikacji: 2018-10-02 11:33
Dział tematyczny: kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Powrót

Przeczytaj treść ponownie

Warto zobaczyć na stronie nik.gov.pl

Czy wiesz, że..

106,5 mln zł wyniosły korzyści finansowe uzyskane w wyniku kontroli NIK w 2017 roku.