Ochrona zabytków archeologicznych odkrytych w związku z realizacją inwestycji budowlanych

Jednostka kontrolująca: Delegatura NIK w Rzeszowie

lista jednostek uczestniczących w kontroli

Nr ewidencyjny: P/17/074/LRZ
Data publikacji: 2018-10-02 11:33
Dział tematyczny: kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Lista podmiotów kontrolowanych:

  • Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej w Przemyślu

    37-700 Przemyśl, ul. Czackiego 2

  • Muzeum w Jarosławiu Kamienica Orsettich

    37-500 Jarosław, Rynek 4

  • Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków z siedzibą w Przemyślu

    37-700 Przemyśl, ul. Jagiellońska 29

Powrót

Przeczytaj treść ponownie

Warto zobaczyć na stronie nik.gov.pl

Czy wiesz, że..

1,6 mln zł osiągnęły łącznie ujawnione przez NIK finansowe skutki nieprawidłowości na szkodę budżetu Wspólnot Europejskich w 2018 roku.