Ochrona zabytków archeologicznych odkrytych w związku z realizacją inwestycji budowlanych

Jednostka kontrolująca: Delegatura NIK w Rzeszowie

lista jednostek uczestniczących w kontroli

Nr ewidencyjny: P/17/074/LRZ
Data publikacji: 2018-10-02 11:33
Dział tematyczny: kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Lista podmiotów kontrolowanych:

  • Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej w Przemyślu

    37-700 Przemyśl, ul. Czackiego 2

  • Muzeum w Jarosławiu Kamienica Orsettich

    37-500 Jarosław, Rynek 4

  • Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków z siedzibą w Przemyślu

    37-700 Przemyśl, ul. Jagiellońska 29

Powrót

Przeczytaj treść ponownie

Warto zobaczyć na stronie nik.gov.pl

Czy wiesz, że..

96 zawiadomienia o przestępstwach i wykroczeniach przekazała NIK właściwym organom (m.in. Prokuraturze, Policji, urzędom skarbowym oraz Państwowej Inspekcji Pracy) w 2018 roku.