Ochrona zabytków archeologicznych odkrytych w związku z realizacją inwestycji budowlanych

Jednostka kontrolująca: Delegatura NIK w Kielcach

lista jednostek uczestniczących w kontroli

Nr ewidencyjny: P/17/074/LKI
Data publikacji: 2018-10-02 11:33
Dział tematyczny: kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Lista podmiotów kontrolowanych:

 • Miejski Ośrodek Kultury w Olkuszu

  32-300 Olkusz ul. Francesco Nullo 29

 • Muzeum Narodowe w Kielcach

  25-010 Kielce, Pl. Zamkowy 1

 • Muzeum Okręgowe w Rzeszowie

  35-030 Rzeszów, ul. 3 Maja 19

 • Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Kielcach

  25-009 Kielce, ul. Zamkowa 5

 • Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Lublinie

  20-113 Lublin, ul. Archidiakońska 4

Powrót

Przeczytaj treść ponownie