Ochrona zabytków archeologicznych odkrytych w związku z realizacją inwestycji budowlanych

Jednostka kontrolująca: Delegatura NIK we Wrocławiu

lista jednostek uczestniczących w kontroli

Nr ewidencyjny: P/17/074/LWR
Data publikacji: 2018-10-02 11:33
Dział tematyczny: kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Lista podmiotów kontrolowanych:

  • MUZEUM ARCHEOLOGICZNO-HISTORYCZNE W GŁOGOWIE

    Brama Brzostowska 1, 67-200 GŁOGÓW

  • WOJEWÓDZKI URZĄD OCHRONY ZABYTKÓW WE WROCŁAWIU

    ul. Władysława Łokietka 11, 50-243 WROCŁAW

Powrót

Przeczytaj treść ponownie

Warto zobaczyć na stronie nik.gov.pl

Czy wiesz, że..

58 zawiadomienia do rzeczników dyscypliny finansów publicznych o podejrzeniu naruszenia dyscypliny finansów przez 86 osób w 2018 roku.