Ochrona zabytków archeologicznych odkrytych w związku z realizacją inwestycji budowlanych

Jednostka kontrolująca: Delegatura NIK w Poznaniu

lista jednostek uczestniczących w kontroli

Nr ewidencyjny: P/17/074/LPO
Data publikacji: 2018-10-02 11:33
Dział tematyczny: kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Lista podmiotów kontrolowanych:

  • MUZEUM ARCHEOLOGICZNE W POZNANIU

    ul. Wodna 27, 61-781 POZNAŃ

  • MUZEUM POCZĄTKÓW PAŃSTWA POLSKIEGO W GNIEŹNIE

    ul. Kostrzewskiego 1, 62-210 GNIEZNO

  • WOJEWÓDZKI URZĄD OCHRONY ZABYTKÓW W POZNANIU

    ul. Gołębia 2, 61-834 POZNAŃ

Powrót

Przeczytaj treść ponownie

Warto zobaczyć na stronie nik.gov.pl

Czy wiesz, że..

1,6 mln zł osiągnęły łącznie ujawnione przez NIK finansowe skutki nieprawidłowości na szkodę budżetu Wspólnot Europejskich w 2018 roku.