Umarzanie zaległości podatkowych przez organy wykonawcze gmin

Nr ewidencyjny: P/17/088
Data publikacji: 2018-12-13 04:36
Dział tematyczny: finanse publiczne

Lista jednostek uczestniczących w kontroli (lista skontrolowanych, wystąpienia pokontrolne)

Powrót

Przeczytaj treść ponownie