Umarzanie zaległości podatkowych przez organy wykonawcze gmin

Jednostka kontrolująca: Delegatura NIK w Poznaniu

lista jednostek uczestniczących w kontroli

Nr ewidencyjny: P/17/088/LPO
Data publikacji: 2018-12-18 09:20
Dział tematyczny: finanse publiczne

Lista podmiotów kontrolowanych:

 • URZĄD GMINY W BUDZYNIU

  ul. Lipowa 6, 64-840 BUDZYŃ

 • URZĄD MIASTA PIŁY

  Plac Staszica 10, 64-920 PIŁA

 • URZĄD MIEJSKI W KONINIE

  Plac Wolności 1, 62-500 KONIN

 • URZĄD MIEJSKI W WIELENIU

  Kościuszki 34, 64-730 WIELEŃ

Powrót

Przeczytaj treść ponownie