Dostępność przestrzeni publicznej dla osób starszych i niepełnosprawnych

Jednostka kontrolująca: Delegatura NIK w Białymstoku

lista jednostek uczestniczących w kontroli

Nr ewidencyjny: P/17/094/LBI
Data publikacji: 2018-10-30 09:16
Dział tematyczny: administracja publiczna

Lista podmiotów kontrolowanych:

 • Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku

  ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1, 15-088 Białystoku

 • Urząd Miasta w Augustowie

  ul. 3-go Maja 60, 16-300 Augustów

 • Urząd Miejski w Czyżewie

  ul. Mazowiecka 34, 18-220 Czyżew

 • Urząd Miejski w Supraślu

  ul. J.Piłsudskiego 58, 16-030 Supraśl

 • Urząd Miejski w Łomży

  Plac Stary Rynek 14, 18-400 Łomży

Powrót

Przeczytaj treść ponownie