Działalność resocjalizacyjna młodzieżowych ośrodków wychowawczych

Nr ewidencyjny: P/17/099
Data publikacji: 2018-01-11 10:18
Dział tematyczny: oświata i wychowanie

Lista jednostek uczestniczących w kontroli (lista skontrolowanych, wystąpienia pokontrolne)

Powrót

Przeczytaj treść ponownie

Warto zobaczyć na stronie nik.gov.pl

Czy wiesz, że..

43,9 mln zł wyniosły korzyści finansowe uzyskane w wyniku kontroli NIK w 2018 roku.