Działalność resocjalizacyjna młodzieżowych ośrodków wychowawczych

Nr ewidencyjny: P/17/099
Data publikacji: 2018-01-11 10:18
Dział tematyczny: oświata i wychowanie

Lista jednostek uczestniczących w kontroli (lista skontrolowanych, wystąpienia pokontrolne)

Powrót

Przeczytaj treść ponownie