Działalność resocjalizacyjna młodzieżowych ośrodków wychowawczych

Jednostka kontrolująca: Delegatura NIK w Warszawie

lista jednostek uczestniczących w kontroli

Nr ewidencyjny: P/17/099/LWA
Data publikacji: 2018-01-11 10:18
Dział tematyczny: oświata i wychowanie

Lista podmiotów kontrolowanych:

  • Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy Dom na Szlaku im. T. Kutrzeby w Załuskowie

    96-521 Iłów, Załusków 8, woj. Mazowieckie

  • Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy nr 4 w Warszawie

    00-773 Warszawa, ul. Dolna 19, woj. Mazowieckie

  • Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Kolonii Ossie

    26-425 Odrzywół, Kolonia Ossa 40, woj. Mazowieckie

Powrót

Przeczytaj treść ponownie