Realizacja Projektów Ochrony Przeciwpowodziowej w dorzeczach Odry i Wisły w 2016 r.

Nr ewidencyjny: P/17/104
Data publikacji: 2017-12-01 08:37
Dział tematyczny: finanse publiczne

Lista jednostek uczestniczących w kontroli (lista skontrolowanych, wystąpienia pokontrolne)

Powrót

Przeczytaj treść ponownie