Realizacja Projektów Ochrony Przeciwpowodziowej w dorzeczach Odry i Wisły w 2016 r.

Nr ewidencyjny: P/17/104
Data publikacji: 2017-12-01 08:37
Dział tematyczny: finanse publiczne

Lista jednostek uczestniczących w kontroli (lista skontrolowanych, wystąpienia pokontrolne)

Powrót

Przeczytaj treść ponownie

Warto zobaczyć na stronie nik.gov.pl

Czy wiesz, że..

NIK złożyła w 2021 roku 66 zawiadomień do rzeczników dyscypliny finansów publicznych o podejrzeniu naruszenia dyscypliny finansów przez 74 osoby.