Realizacja Projektów Ochrony Przeciwpowodziowej w dorzeczach Odry i Wisły w 2016 r.

Jednostka kontrolująca: Delegatura NIK we Wrocławiu

lista jednostek uczestniczących w kontroli

Nr ewidencyjny: P/17/104/LWR
Data publikacji: 2017-12-01 08:37
Dział tematyczny: finanse publiczne

Lista podmiotów kontrolowanych:

  • BIURO KOORDYNACJI PROJEKTU OCHRONY PRZECIWPOWODZIOWEJ DORZECZA ODRY WE WROCŁAWIU

    ul. Jaworowa 9-11, 53-123 WROCŁAW

  • DOLNOŚLĄSKI ZARZĄD MELIORACJI I URZĄDZEŃ WODNYCH WE WROCŁAWIU

    Al. J. Matejki 5, 50-333 WROCŁAW

  • REGIONALNY ZARZĄD GOSPODARKI WODNEJ WE WROCŁAWIU

    ul. C. K. Norwida 34, 50-950 WROCŁAW

Powrót

Przeczytaj treść ponownie

Warto zobaczyć na stronie nik.gov.pl

Czy wiesz, że..

NIK sformułowała w 2022 roku 80 wnioski de lege ferenda.