Zwalczanie dopingu w polskim sporcie wyczynowym

Jednostka kontrolująca: Departament Nauki, Oświaty i Dziedzictwa Narodowego

lista jednostek uczestniczących w kontroli

Nr ewidencyjny: P/18/028/KNO
Data publikacji: 2019-09-26 13:09
Dział tematyczny: kultura fizyczna i sport

Lista podmiotów kontrolowanych:

  • Instytut Sportu - Państwowy Instytut Badawczy

    01-892 Warszawa, ul. Trylogii 2/16

  • Ministerstwo Sportu i Turystyki

    00-082 Warszawa, ul. Senatorska 14

  • Polska Agencja Antydopingowa

    00-449 Warszawa, ul. Łazienkowska 6A

Powrót

Przeczytaj treść ponownie