Zwalczanie dopingu w polskim sporcie wyczynowym

Nr ewidencyjny: P/18/028
Data publikacji: 2019-09-16 07:09
Dział tematyczny: kultura fizyczna i sport

Lista jednostek uczestniczących w kontroli (lista skontrolowanych, wystąpienia pokontrolne)

Powrót

Przeczytaj treść ponownie