Zwalczanie dopingu w polskim sporcie wyczynowym

Jednostka kontrolująca: Delegatura NIK w Warszawie

lista jednostek uczestniczących w kontroli

Nr ewidencyjny: P/18/028/LWA
Data publikacji: 2019-09-16 07:09
Dział tematyczny: kultura fizyczna i sport

Lista podmiotów kontrolowanych:

  • Polski Związek Kolarski w Pruszkowie

    05-800 Pruszków, ul. Andrzeja 1, woj. mazowieckie

  • Polski Związek Lekkiej Atletyki w Warszawie

    01-612 Warszawa, ul. Mysłowicka 4, woj. mazowieckie

  • Polski Związek Podnoszenia Ciężarów w Warszawie

    01-813 Warszawa, ul. Marymoncka 34, woj. mazowieckie

Powrót

Przeczytaj treść ponownie