Wykorzystanie Jednolitego Pliku Kontrolnego w postępowaniach i kontrolach podatkowych

Jednostka kontrolująca: Delegatura NIK w Poznaniu

lista jednostek uczestniczących w kontroli

Nr ewidencyjny: P/18/077/LPO
Data publikacji: 2019-08-28 07:18
Dział tematyczny: administracja publiczna

Lista podmiotów kontrolowanych:

  • IZBA ADMINISTRACJI SKARBOWEJ W POZNANIU

    ul. Dolna Wilda 80A, 61-501 POZNAŃ

  • PIERWSZY WIELKOPOLSKI URZĄD SKARBOWY W POZNANIU

    pl. Cyryla Ratajskiego 5, 61-726 POZNAŃ

  • WIELKOPOLSKI URZĄD CELNO-SKARBOWY W POZNANIU

    ul. Krańcowa 28, 61-037 POZNAŃ

Powrót

Przeczytaj treść ponownie

Warto zobaczyć na stronie nik.gov.pl

Czy wiesz, że..

NIK złożyła w 2020 roku 67 zawiadomień do rzeczników dyscypliny finansów publicznych o podejrzeniu naruszenia dyscypliny finansów przez 73 osoby.