Wykorzystanie Jednolitego Pliku Kontrolnego w postępowaniach i kontrolach podatkowych

Nr ewidencyjny: P/18/077
Data publikacji: 2019-08-28 07:18
Dział tematyczny: administracja publiczna

Lista jednostek uczestniczących w kontroli (lista skontrolowanych, wystąpienia pokontrolne)

Powrót

Przeczytaj treść ponownie