Wykorzystanie Jednolitego Pliku Kontrolnego w postępowaniach i kontrolach podatkowych

Jednostka kontrolująca: Delegatura NIK w Szczecinie

lista jednostek uczestniczących w kontroli

Nr ewidencyjny: P/18/077/LSZ
Data publikacji: 2019-08-28 07:18
Dział tematyczny: administracja publiczna

Lista podmiotów kontrolowanych:

  • IZBA ADMINISTRACJI SKARBOWEJ W SZCZECINIE

    70-525 SZCZECIN,ul. Fran.Delano Roosevelta 1,2

  • ZACHODNIOPOMORSKI URZĄD CELNO-SKARBOWY W SZCZECINIE

    70-515 SZCZECIN,ul. Małopolska 44

  • ZACHODNIOPOMORSKI URZĄD SKARBOWY W SZCZECINIE

    71-210 SZCZECIN,ul. Żołnierska 45

Powrót

Przeczytaj treść ponownie

Warto zobaczyć na stronie nik.gov.pl

Czy wiesz, że..

NIK w 2020 roku przekazała właściwym organom (m.in. Prokuraturze, Policji, urzędom skarbowym oraz Państwowej Inspekcji Pracy) 55 zawiadomień o przestępstwach, wykroczeniach i innych czynach.