Działania wspierające i aktywizujące osoby bezdomne

Nr ewidencyjny: P/18/096
Data publikacji: 2020-05-04 13:48
Dział tematyczny: zabezpieczenie społeczne

Lista jednostek uczestniczących w kontroli (lista skontrolowanych, wystąpienia pokontrolne)

Powrót

Przeczytaj treść ponownie