Działania wspierające i aktywizujące osoby bezdomne

Jednostka kontrolująca: Delegatura NIK w Rzeszowie

lista jednostek uczestniczących w kontroli

Nr ewidencyjny: P/18/096/LRZ
Data publikacji: 2020-05-04 13:48
Dział tematyczny: zabezpieczenie społeczne

Lista podmiotów kontrolowanych:

 • Fundacja Pomocy Młodzieży im. Św. Jana Pawła II "WZRASTANIE" w Lipniku

  37-220 Kańczuga, Łopuszka Mała 13

 • Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czudcu

  38-120 Czudec, ul. Starowiejska 1

 • Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaśliskach

  38-485 Jaśliska 171

 • Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dębicy

  39-200 Dębica, ul. Akademicka 12

 • Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w Warszawie

  00-513 Warszawa, ul. Nowogrodzka 1/3/5

 • Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie

  35-959 Rzeszów, ul. Grunwaldzka 15

 • Rzeszowskie Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta w Rzeszowie

  35-006 Rzeszów, ul. Jana Styki 21

 • Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta Koło w Dębicy

  39-200 Dębica, ul. Słoneczna 1

Powrót

Przeczytaj treść ponownie