Sprawowanie nadzoru nad spółkami z udziałem Skarbu Państwa

Nr ewidencyjny: P/19/016
Data publikacji: 2020-03-25 07:54
Dział tematyczny: gospodarka

Lista jednostek uczestniczących w kontroli (lista skontrolowanych, wystąpienia pokontrolne)

Powrót

Przeczytaj treść ponownie