Sprawowanie nadzoru nad spółkami z udziałem Skarbu Państwa

Jednostka kontrolująca: Delegatura NIK w Lublinie

lista jednostek uczestniczących w kontroli

Nr ewidencyjny: P/19/016/LLU
Data publikacji: 2020-03-25 07:54
Dział tematyczny: gospodarka

Lista podmiotów kontrolowanych:

  • ZAKŁAD PRZEMYSŁU ODZIEŻOWEGO 'CORA-TEX' W KRASNYMSTAWIE S.A.

    PONIATOWSKIEGO 50, 22-300 KRASNYSTAW

Powrót

Przeczytaj treść ponownie