Wspólne prowadzenie instytucji kultury

Jednostka kontrolująca: Departament Nauki, Oświaty i Dziedzictwa Narodowego

lista jednostek uczestniczących w kontroli

Nr ewidencyjny: P/19/022/KNO
Data publikacji: 2020-02-06 07:50
Dział tematyczny: kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Lista podmiotów kontrolowanych:

  • Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

    00-071 Warszawa, ul. Krakowskie Przedmieście 15/17

Powrót

Przeczytaj treść ponownie