Finansowanie badań podstawowych

Jednostka kontrolująca: Delegatura NIK w Białymstoku

lista jednostek uczestniczących w kontroli

Nr ewidencyjny: P/19/025/LBI
Data publikacji: 2020-11-03 08:02
Dział tematyczny: nauka

Lista podmiotów kontrolowanych:

  • Instytut Biologii Ssaków Polskiej Akademii Nauk w Białowieży

    ul. Stoczek 1, 17-230 Białowieża

  • Politechnika Białostocka

    ul. Wiejska 45A, 15-351 Białystok

  • Uniwersytet w Białymstoku

    ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok

Powrót

Przeczytaj treść ponownie

Warto zobaczyć na stronie nik.gov.pl

Czy wiesz, że..

NIK w 2019 roku przekazała właściwym organom (m.in. Prokuraturze, Policji, urzędom skarbowym oraz Państwowej Inspekcji Pracy) 61 zawiadomień o przestępstwach i wykroczeniach.