Kształcenie dzieci rodziców powracających do kraju oraz dzieci cudzoziemców

Jednostka kontrolująca: Delegatura NIK w Warszawie

lista jednostek uczestniczących w kontroli

Nr ewidencyjny: P/19/028/LWA
Data publikacji: 2020-09-08 08:13
Dział tematyczny: oświata i wychowanie

Lista podmiotów kontrolowanych:

 • Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Mrokowie

  05-552 Mroków, ul. Marii Świątkiewicz 2A, woj. Mazowieckie

 • Szkoła Podstawowa nr 9 im. H. Sienkiewicza w Siedlcach

  08-110 Siedlce, ul. Graniczna 1, woj. Mazowieckie

 • XCIV Liceum Ogólnokształcące im. gen. Stanisława Maczka w Warszawie

  01-651 Warszawa, ul. Gwiaździsta 35, woj. Mazowieckie

 • XLV Liceum Ogólnokształcące im. Romualda Traugutta w Warszawie

  21-370 Warszawa, ul. Miła 26, woj. Mazowieckie

Powrót

Przeczytaj treść ponownie