Kształcenie dzieci rodziców powracających do kraju oraz dzieci cudzoziemców

Nr ewidencyjny: P/19/028
Data publikacji: 2020-09-08 08:13
Dział tematyczny: oświata i wychowanie

Powrót

Przeczytaj treść ponownie

Warto zobaczyć na stronie nik.gov.pl

Czy wiesz, że..

NIK sformułowała w 2021 roku 74 wnioski de lege ferenda.