Kształcenie dzieci rodziców powracających do kraju oraz dzieci cudzoziemców

Jednostka kontrolująca: Departament Nauki, Oświaty i Dziedzictwa Narodowego

lista jednostek uczestniczących w kontroli

Nr ewidencyjny: P/19/028/KNO
Data publikacji: 2020-09-08 08:13
Dział tematyczny: oświata i wychowanie

Lista podmiotów kontrolowanych:

  • Ministerstwo Edukacji Narodowej

    00-918 Warszawa, Al. J. Ch. Szucha 25

Powrót

Przeczytaj treść ponownie

Warto zobaczyć na stronie nik.gov.pl

Czy wiesz, że..

NIK złożyła w 2021 roku 66 zawiadomień do rzeczników dyscypliny finansów publicznych o podejrzeniu naruszenia dyscypliny finansów przez 74 osoby.