Działania na rzecz rozwoju śródlądowych dróg wodnych

Jednostka kontrolująca: Delegatura NIK w Katowicach

lista jednostek uczestniczących w kontroli

Nr ewidencyjny: P/19/030/LKA
Data publikacji: 2020-05-05 09:27
Dział tematyczny: żegluga śródlądowa

Lista podmiotów kontrolowanych:

  • PGW WP Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach

    ul. H.Sienkiewicza 2 Gliwice 44-100

Powrót

Przeczytaj treść ponownie