Działania na rzecz rozwoju śródlądowych dróg wodnych

Nr ewidencyjny: P/19/030
Data publikacji: 2020-05-04 13:48
Dział tematyczny: żegluga śródlądowa

Lista jednostek uczestniczących w kontroli (lista skontrolowanych, wystąpienia pokontrolne)

Powrót

Przeczytaj treść ponownie

Warto zobaczyć na stronie nik.gov.pl

Czy wiesz, że..

NIK złożyła w 2019 roku 45 zawiadomień do rzeczników dyscypliny finansów publicznych o podejrzeniu naruszenia dyscypliny finansów przez 86 osób.