Działania na rzecz rozwoju śródlądowych dróg wodnych

Jednostka kontrolująca: Departament Infrastruktury

lista jednostek uczestniczących w kontroli

Nr ewidencyjny: P/19/030/KIN
Data publikacji: 2020-05-04 13:48
Dział tematyczny: żegluga śródlądowa

Lista podmiotów kontrolowanych:

  • MINISTERSTWO GOSPODARKI MORSKIEJ I ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ

    ul. Nowy Świat 6/12, 00-400 WARSZAWA, woj. mazowieckie

  • PAŃSTWOWE GOSPODARSTWO WODNE WODY POLSKIE W WARSZAWIE

    ul. Grzybowska 80/82, 00-844 WARSZAWA, woj. mazowieckie

  • PGW WP REGIONALNY ZARZĄD GOSPODARKI WODNEJ W BIAŁYMSTOKU

    ul. Jana Klemen. Branickiego 17A, 15-085 BIAŁYSTOK, woj. podlaskie

Powrót

Przeczytaj treść ponownie