Działania na rzecz rozwoju śródlądowych dróg wodnych

Jednostka kontrolująca: Delegatura NIK w Szczecinie

lista jednostek uczestniczących w kontroli

Nr ewidencyjny: P/19/030/LSZ
Data publikacji: 2020-05-04 13:48
Dział tematyczny: żegluga śródlądowa

Lista podmiotów kontrolowanych:

  • URZĄD ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ W SZCZECINIE

    70-207 SZCZECIN,Pl. S. Batorego 4

Powrót

Przeczytaj treść ponownie