Działania na rzecz rozwoju śródlądowych dróg wodnych

Jednostka kontrolująca: Delegatura NIK we Wrocławiu

lista jednostek uczestniczących w kontroli

Nr ewidencyjny: P/19/030/LWR
Data publikacji: 2020-05-04 13:48
Dział tematyczny: żegluga śródlądowa

Lista podmiotów kontrolowanych:

  • PAŃSTWOWE GOSPODARSTWO WODNE WODY POLSKIE REGIONALNY ZARZĄD GOSPODARKI WODNEJ WE WROCŁAWIU

    ul. C. K. Norwida 34, 50-950 WROCŁAW

Powrót

Przeczytaj treść ponownie