Działania administracji publicznej na rzecz zaspokajania potrzeb mieszkaniowych gospodarstw domowych o niskich dochodach

Jednostka kontrolująca: Departament Infrastruktury

lista jednostek uczestniczących w kontroli

Nr ewidencyjny: P/19/033/KIN
Data publikacji: 2020-08-06 08:05
Dział tematyczny: budownictwo, gospodarka przestrzenna i mieszkaniowa

Lista podmiotów kontrolowanych:

  • MINISTERSTWO ROZWOJU

    Plac Trzech Krzyży 3/5, 00-507 WARSZAWA, woj. mazowieckie

  • URZĄD MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY

    plac Bankowy 3/5, 00-950 WARSZAWA, woj. mazowieckie

Powrót

Przeczytaj treść ponownie

Warto zobaczyć na stronie nik.gov.pl

Czy wiesz, że..

NIK złożyła w 2021 roku 66 zawiadomień do rzeczników dyscypliny finansów publicznych o podejrzeniu naruszenia dyscypliny finansów przez 74 osoby.