Sporządzanie i realizacja "Planów Inwestycji Budowlanych" w resorcie obrony narodowej

Jednostka kontrolująca: Delegatura NIK w Gdańsku

lista jednostek uczestniczących w kontroli

Nr ewidencyjny: P/19/036/LGD
Data publikacji: 2020-11-13 13:54
Dział tematyczny: obrona narodowa

Lista podmiotów kontrolowanych:

  • 17 Terenowy Oddział Lotniskowy w Gdańsku,

    ul. Marii Konopnickiej 13, 80-240 Gdańsk

  • Rejonowy Zarząd Infrastruktury w Gdyni

    ul. Jana z Kolna 8b 81-301 Gdynia

Powrót

Przeczytaj treść ponownie

Warto zobaczyć na stronie nik.gov.pl

Czy wiesz, że..

NIK w 2022 roku przekazała właściwym organom (m.in. Prokuraturze, Policji, urzędom skarbowym oraz Państwowej Inspekcji Pracy) 250 zawiadomień o przestępstwach, wykroczeniach i innych czynach.