Sporządzanie i realizacja "Planów Inwestycji Budowlanych" w resorcie obrony narodowej

Nr ewidencyjny: P/19/036
Data publikacji: 2020-11-13 12:58
Dział tematyczny: obrona narodowa

Lista jednostek uczestniczących w kontroli (lista skontrolowanych, wystąpienia pokontrolne)

Powrót

Przeczytaj treść ponownie

Warto zobaczyć na stronie nik.gov.pl

Czy wiesz, że..

NIK złożyła w 2022 roku 85 zawiadomień do rzeczników dyscypliny finansów publicznych o podejrzeniu naruszenia dyscypliny finansów przez 90 osób.