Sporządzanie i realizacja "Planów Inwestycji Budowlanych" w resorcie obrony narodowej

Jednostka kontrolująca: Delegatura NIK w Olsztynie

lista jednostek uczestniczących w kontroli

Nr ewidencyjny: P/19/036/LOL
Data publikacji: 2020-11-13 13:54
Dział tematyczny: obrona narodowa

Lista podmiotów kontrolowanych:

  • REJONOWY ZARZĄD INFRASTRUKTURY W OLSZTYNIE

    Saperska 1, 10-073 OLSZTYN

Powrót

Przeczytaj treść ponownie

Warto zobaczyć na stronie nik.gov.pl

Czy wiesz, że..

NIK w 2022 roku przekazała właściwym organom (m.in. Prokuraturze, Policji, urzędom skarbowym oraz Państwowej Inspekcji Pracy) 250 zawiadomień o przestępstwach, wykroczeniach i innych czynach.