Realizacja zadań organów administracji rządowej w procesie wydawania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Jednostka kontrolująca: Departament Środowiska

lista jednostek uczestniczących w kontroli

Nr ewidencyjny: P/19/049/KSI
Data publikacji: 2020-09-17 14:16
Dział tematyczny: środowisko

Lista podmiotów kontrolowanych:

 • Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska

  00-922 Warszawa, ul. Wawelska 52/54

 • Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Białymstoku

  15-554 Białystok, ul. Dojlidy Fabryczne 23

 • Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Poznaniu

  60-529 Poznań, ul. Jana Henryka Dąbrowskiego 79

 • Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Warszawie

  00-015 Warszawa, ul. Henryka Sienkiewicza 3

Powrót

Przeczytaj treść ponownie

Warto zobaczyć na stronie nik.gov.pl

Czy wiesz, że..

NIK złożyła w 2020 roku 67 zawiadomień do rzeczników dyscypliny finansów publicznych o podejrzeniu naruszenia dyscypliny finansów przez 73 osoby.