Wsparcie osób z autyzmem i zespołem Aspergera w przygotowaniu do samodzielnego funkcjonowania

Jednostka kontrolująca: Delegatura NIK w Białymstoku

lista jednostek uczestniczących w kontroli

Nr ewidencyjny: P/19/073/LBI
Data publikacji: 2020-06-29 07:59
Dział tematyczny: oświata i wychowanie

Lista podmiotów kontrolowanych:

 • Stowarzyszenie "Aktywni Tak Samo" w Suwałkach

  ul. Wojska Polskiego 9, 16-400 Suwałki

 • Stowarzyszenie "My dla innych" w Białymstoku

  ul. Antoniuk Fabryczny 34, 15-741 Białystok

 • Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Białymstoku

  ul. Sienkiewicza 7, 15-002 Białystok

 • Zespół Szkół Zawodowych im. St. Staszica w Wysokiem Mazowieckiem

  ul. Jagiellońska 4, 18-200 Wysokie Mazowieckie

Powrót

Przeczytaj treść ponownie