Wsparcie osób z autyzmem i zespołem Aspergera w przygotowaniu do samodzielnego funkcjonowania

Jednostka kontrolująca: Delegatura NIK w Kielcach

lista jednostek uczestniczących w kontroli

Nr ewidencyjny: P/19/073/LKI
Data publikacji: 2020-06-29 07:59
Dział tematyczny: oświata i wychowanie

Lista podmiotów kontrolowanych:

 • Krajowe Towarzystwo Autyzmu Oddział Kielce

  25-624 Kielce, ul. Mieszka I 97

 • Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w Warszawie

  00-513 Warszawa, ul. Nowogrodzka 1/3/5

 • Stowarzyszenie "Nadzieja Rodzinie" w Kielcach

  25-711 Kielce, ul. Karczówkowska 36

 • Stowarzyszenie Na Rzecz Pomocy Osobom Niepełnosprawnym "TRATWA" w Sandomierzu

  27-600 Sandomierz, ul. Zawichojska 13

 • Zespól Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. ks. S. Konarskiego w Jędrzejowie

  28-300 Jędrzejów, ul. Przypkowskiego 49

Powrót

Przeczytaj treść ponownie