Korzystanie z obiektów Centralnego Ośrodka Sportu przez osoby niepełnosprawne

Nr ewidencyjny: P/19/087
Data publikacji: 2020-05-04 13:45
Dział tematyczny: kultura fizyczna i sport

Lista jednostek uczestniczących w kontroli (lista skontrolowanych, wystąpienia pokontrolne)

Powrót

Przeczytaj treść ponownie