Korzystanie z obiektów Centralnego Ośrodka Sportu przez osoby niepełnosprawne

Nr ewidencyjny: P/19/087
Data publikacji: 2020-05-04 13:45
Dział tematyczny: kultura fizyczna i sport

Lista jednostek uczestniczących w kontroli (lista skontrolowanych, wystąpienia pokontrolne)

Powrót

Przeczytaj treść ponownie

Warto zobaczyć na stronie nik.gov.pl

Czy wiesz, że..

NIK w 2019 roku przekazała właściwym organom (m.in. Prokuraturze, Policji, urzędom skarbowym oraz Państwowej Inspekcji Pracy) 61 zawiadomień o przestępstwach i wykroczeniach.