Korzystanie z obiektów Centralnego Ośrodka Sportu przez osoby niepełnosprawne

Jednostka kontrolująca: Delegatura NIK w Szczecinie

lista jednostek uczestniczących w kontroli

Nr ewidencyjny: P/19/087/LSZ
Data publikacji: 2020-05-04 13:45
Dział tematyczny: kultura fizyczna i sport

Lista podmiotów kontrolowanych:

  • CENTRALNY OŚRODEK SPORTU OŚRODEK PRZYGOTOWAŃ OLIMPIJSKICH W WAŁCZU

    78-600 WAŁCZ,al. Zdobywców Wału Pom. 99

Powrót

Przeczytaj treść ponownie