Gospodarka majątkowa i finansowa Telewizji Polskiej S.A.

Jednostka kontrolująca: Delegatura NIK w Katowicach

lista jednostek uczestniczących w kontroli

Nr ewidencyjny: P/20/022/LKA
Data publikacji: 2021-10-15 07:56
Dział tematyczny: kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Lista podmiotów kontrolowanych:

  • Telewizja Polska S.A. Oddział w Katowicach

    ul. Telewizyjna 1, 40-953 Katowice

Powrót

Przeczytaj treść ponownie

Warto zobaczyć na stronie nik.gov.pl

Czy wiesz, że..

NIK w 2020 roku przekazała właściwym organom (m.in. Prokuraturze, Policji, urzędom skarbowym oraz Państwowej Inspekcji Pracy) 55 zawiadomień o przestępstwach, wykroczeniach i innych czynach.