Gospodarka majątkowa i finansowa Telewizji Polskiej S.A.

Jednostka kontrolująca: Delegatura NIK w Krakowie

lista jednostek uczestniczących w kontroli

Nr ewidencyjny: P/20/022/LKR
Data publikacji: 2021-10-15 07:56
Dział tematyczny: kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Lista podmiotów kontrolowanych:

  • TELEWIZJA POLSKA S.A. ODDZIAŁ W KRAKOWIE

    ul. Krzemionki 30, 30-955 KRAKÓW

Powrót

Przeczytaj treść ponownie