Gospodarka majątkowa i finansowa Telewizji Polskiej S.A.

Jednostka kontrolująca: Delegatura NIK w Lublinie

lista jednostek uczestniczących w kontroli

Nr ewidencyjny: P/20/022/LLU
Data publikacji: 2021-10-15 07:56
Dział tematyczny: kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Lista podmiotów kontrolowanych:

  • TELEWIZJA POLSKA S.A. ODDZIAŁ W LUBLINIE

    UL. REKTORA H. RAABEGO 2, 20-030 LUBLIN

Powrót

Przeczytaj treść ponownie