Gospodarka majątkowa i finansowa Telewizji Polskiej S.A.

Jednostka kontrolująca: Delegatura NIK w Szczecinie

lista jednostek uczestniczących w kontroli

Nr ewidencyjny: P/20/022/LSZ
Data publikacji: 2021-10-15 07:56
Dział tematyczny: kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Lista podmiotów kontrolowanych:

  • TELEWIZJA POLSKA S.A. ODDZIAŁ W SZCZECINIE

    71-410 SZCZECIN,ul. Niedziałkowskiego 24a

Powrót

Przeczytaj treść ponownie