Gospodarka majątkowa i finansowa Telewizji Polskiej S.A.

Jednostka kontrolująca: Delegatura NIK we Wrocławiu

lista jednostek uczestniczących w kontroli

Nr ewidencyjny: P/20/022/LWR
Data publikacji: 2021-10-15 07:56
Dział tematyczny: kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Lista podmiotów kontrolowanych:

  • TELEWIZJA POLSKA S.A. ODDZIAŁ WE WROCŁAWIU

    al. Karkonoska 8, 53-015 WROCŁAW

Powrót

Przeczytaj treść ponownie