Gospodarka majątkowa i finansowa Telewizji Polskiej S.A.

Jednostka kontrolująca: Delegatura NIK w Zielonej Górze

lista jednostek uczestniczących w kontroli

Nr ewidencyjny: P/20/022/LZG
Data publikacji: 2021-10-15 07:56
Dział tematyczny: kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Lista podmiotów kontrolowanych:

  • Telewizja Polska S.A. Oddział w Gorzowie Wielkopolskim

    66-400 Gorzów Wielkopolski, ul. Kombatantów 34

Powrót

Przeczytaj treść ponownie