Program inwestycji o szczególnym znaczeniu dla sportu

Jednostka kontrolująca: Departament Nauki, Oświaty i Dziedzictwa Narodowego

lista jednostek uczestniczących w kontroli

Nr ewidencyjny: P/20/025/KNO
Data publikacji: 2021-07-21 07:59
Dział tematyczny: kultura fizyczna i sport

Lista podmiotów kontrolowanych:

  • Centralny Ośrodek Sportu w Warszawie

    00-449 Warszawa, ul. Łazienkowska 6A

  • Ministerstwo Sportu

    00-082 Warszawa, ul. Senatorska 14

Powrót

Przeczytaj treść ponownie

Warto zobaczyć na stronie nik.gov.pl

Czy wiesz, że..

NIK sformułowała w 2020 roku 122 wnioski de lege ferenda.