Realizacja zadań Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej - Funduszu Sprawiedliwości

Jednostka kontrolująca: Delegatura NIK w Bydgoszczy

lista jednostek uczestniczących w kontroli

Nr ewidencyjny: P/20/037/LBY
Data publikacji: 2021-09-30 11:01
Dział tematyczny: sprawy wewnętrzne

Lista podmiotów kontrolowanych:

  • Fundacja Czyste Serca

    Bydgoszcz ul.Kossaka 60/9

  • Stowarzyszenie Profilaktyki i Resocjalizacji Mateusz

    Toruń ul.Kościuszki 77/79

  • Uniwersytet Mikołaja Kopernika

    Toruń ul.Gagarina 11

Powrót

Przeczytaj treść ponownie

Warto zobaczyć na stronie nik.gov.pl

Czy wiesz, że..

NIK w 2022 roku skontrolowała 1558 podmiotów.