Wykonanie budżetu państwa w 2020 r.

Jednostka kontrolująca: Delegatura NIK w Poznaniu

lista jednostek uczestniczących w kontroli

Nr ewidencyjny: P/21/001/LPO
Data publikacji: 2021-07-22 09:30
Dział tematyczny: budżet

Lista podmiotów kontrolowanych:

 • INSTYTUT ZACHODNI IM. ZYGMUNTA WOJCIECHOWSKIEGO W POZNANIU

  ul. Mostowa 27A, 61-854 POZNAŃ

 • POWIATOWY URZĄD PRACY W KALISZU

  ul. Staszica 47a, 62-800 KALISZ

 • POWIATOWY URZĄD PRACY W POZNANIU

  ul. S. Czarnieckiego 9, 61-538 POZNAŃ

 • SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W POZNANIU

  Al. Niepodległości 16/18, 61-713 POZNAŃ

 • UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU

  ul. Henryka Wieniawskiego 1, 61-712 POZNAŃ

 • WIELKOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W POZNANIU

  Al. Niepodległości 16/18, 61-173 POZNAŃ

 • WOJEWÓDZKI SĄD ADMINISTRACYJNY W POZNANIU

  ul. Ratajczaka 10/12, 61-815 POZNAŃ

 • WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W POZNANIU

  ul. Szyperska 14, 61-754 POZNAŃ

Powrót

Przeczytaj treść ponownie

Warto zobaczyć na stronie nik.gov.pl

Czy wiesz, że..

NIK złożyła w 2020 roku 67 zawiadomień do rzeczników dyscypliny finansów publicznych o podejrzeniu naruszenia dyscypliny finansów przez 73 osoby.